PRIVACY POLICY STATEMENT

Welkom op de website van BMG die BMG Production Music (Benelux) B.V., ("BMG", "wij", "ons", "onze") exploiteert namens alle leden van de BMG groep van bedrijven. Wij zijn gevestigd aan de Familie De Mollaan 1 te (1217 ZB) Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32051489.  De bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers is voor BMG belangrijk. Alle activiteiten van BMG op, en verband houdende met, deze website ("onze website") voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Via dit privacybeleid informeren wij jou over hoe en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt in verband met jouw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten. Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens, informatie die jou identificeert, of het op zijn minst mogelijk maakt jou te identificeren, als een natuurlijke persoon (bijv. je naam, jouw adres en/of e-mail adres), wanneer je besluit om actief met ons te communiceren, wanneer jij je abonneert op een van onze diensten, of wanneer je gebruik maakt van ons online klantenplatform onder "bmgproductionmusic.nl”  (het "Platform") als producent of ander gecontracteerde partner van BMG (gezamenlijk "BMG partner(s)") op onze website (zie de onderdelen A. 1 en A. 2 hieronder). Daarnaast verzamelen en verwerken wij bepaalde technische gegevens die het resultaat zijn van een bezoek aan onze website (zie onderdeel B hieronder), dat ook als persoonsgegevens wordt beschouwd. 

1. Het publieke gedeelte van de website

Er zijn bepaalde gegevens die je mogelijk - maar daartoe ben je op geen enkele wijze verplicht - naar ons verstuurt als je gebruik maakt van de openbare gedeeltes van onze website.

1.1 Indien je je abonneert op een van de diensten die wij onze gebruikers van tijd tot tijd aanbieden, zul je uiteraard jouw e-mailadres aan ons moeten doorgeven, alsmede alle andere gegevens die nodig zijn om de dienst aan jou te kunnen leveren. Daarnaast bieden wij op de website mogelijkheden aan om rechtstreeks met ons in contact te komen waarmee jij persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mail adres, maar ook de inhoud van jouw verzoek bij ons indient.

1.2  Indien je contact met ons opneemt, verzamelen we deze gegevens, slaan we ze op, en gebruiken wij deze om je verzoek uit te kunnen voeren. Hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b AVG de rechtsgrond. Jouw gegevens zullen niet op een andere manier of voor een ander doel worden verzameld, opgeslagen of gebruikt. Bijvoorbeeld, als jij jouw e-mail adres aan ons verstuurt via het contactformulier met een verzoek om bepaalde informatie, zullen wij alleen gebruik maken van dit e-mail adres om antwoord te geven en jou, althans dat hopen we, de gevraagde gevraagde informatie aan te leveren. Jij hebt volledige controle over de informatie die je  aan BMG verstrekt en hoe deze kan worden gebruikt.

1.3 Op onze website kun je kiezen voor onze nieuwsbrief om informatie te ontvangen over ons Platform en de diensten die wij aanbieden. Je kunt je op ieder gewenst moment kostenloos (onverminderd de eventuele provider vergoedingen) weer afmelden (Opt-out) van de nieuwsbrief en andere marketing communicatie door een e-mail te sturen naar het adres music.nl@bmg.com of door te klikken op deze link.  Gegevensverwerking voor de nieuwsbrief is gebaseerd op toestemming (dwz jouw "opt-in"), artikel 6, lid 1, onder a AVG. Tevens, kun je van tijd tot tijd deelnemen aan prijsvragen en wedstrijden die worden gehost op onze website. In dit geval zullen we de gegevens die bij het invoeren van deze wedstrijd (in de meeste gevallen jouw e-mail adres) op basis van Artikel 6, lid 1, onder b AVG uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van jouw deelname aan een dergelijke wedstrijd, tenzij je afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van deze gegevens.

2. Ons Online Klantenplatform

Het Platform is een dienst voor producenten van media-content (de "Producenten") voor het  licenseren van muziek en het bijhouden van hun gelicenseerde producten. Producenten bieden wij een online interface voor toegang tot onze overeenkomstige databasen, voor toegang tot sample muziek en om tracks te downloaden voor hun productie. Hiervoor is de uitvoering of de voorbereiding van een contract de rechtsgrond zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b AVG.

2.1 Om gebruik te maken van ons Platform moet je online registreren op voor onze diensten door ons te voorzien van de vereiste persoonlijke informatie, waaronder:

  • Contactgegevens (e-mail, telefoon, adres)
  • Bedrijfsinformatie

Wij gebruiken deze informatie om jouw account aan te maken en contact met je op te nemen over relevante licentiemogelijkheden. Uitgaande van mogelijke licentiecontracten is dit gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b AVG. Na registratie, zal ons team de degelijkheid van jouw bedrijf controleren door gebruik te maken van eerder verzamelde gegevens op het publieke internet. Wij gebruiken deze informatie om frauduleus gedrag op ons Platform te voorkomen en de belangen van onze klanten te beschermen als bepaald in  artikel 6, lid 1, onder f AVG.

2.2 Bij het registreren op ons Platform, kies je voor onze nieuwsbrief om informatie te ontvangen over ons Platform en de diensten die wij aanbieden.  Je kunt op ieder gewenst moment kostenloos (ondanks provider vergoedingen) weer afmelden (Opt-out) van de nieuwsbrief en andere marketing communicatie door een e-mail te sturen naar het adres music.nl@bmg.com of door te klikken op deze link.  Gegevensverwerking voor de nieuwsbrief is gebaseerd op toestemming (dwz jouw "opt-in") als bedoeld in artikel 6, lid 1 AVG. Tevens, mag je van tijd tot tijd deelnemen aan wedstrijden en competities gehost op onze website. In dit geval zullen we de gegevens die bij het invoeren van deze wedstrijd (in de meeste gevallen jouw e-mail adres) op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van jouw deelname aan een dergelijke wedstrijd, tenzij je afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van deze gegevens.

2.3 Wij verzamelen en onderhouden de geschiedenis van jouw gebruik van onze website, met name van het bladeren door onze muziekcatalogus, downloaden en licenties, wij zullen deze informatie gebruiken om ieder mogelijk geval van eventueel niet-gelicentieerde gebruik van onze muziek producten te beoordelen en te detecteren. Voor dit doel, toetsen wij jouw gebruik van de website met betrekking tot het bladeren, luisteren en download geschiedenis met onze catalogus van geanonimiseerd downloadgedrag van de Producenten. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f AVG, aangezien het in ons rechtmatig belang is om dergelijk gebruik te vast te stellen.

2.4 In het geval dat wij onze muziekproducten rechtstreeks aan jou licenseren zullen we een registratie bijhouden van alle contractuele informatie die is verzameld bij het sluiten van een licentieovereenkomst. Hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f AVG de rechtsgrond.

2.5 Hoewel het niet verplicht is om persoonsgegevens via het Platform op te geven, kun je bepaalde persoonsgegevens bewerken in de “instellingen” sectie van het Platform. Wij zullen deze bewerkte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om, waar van toepassing, de diensten van het Platform aan jou te kunnen leveren en/of om aan onze verplichtingen tegenover jou te voldoen. Bijvoorbeeld, door ons te informeren over een nieuw postadres, sta je ons toe om alle verklaringen of andere documenten die wij jou verschuldigd zijn te versturen naar dat adres, tenzij met jou contractueel anders is overeengekomen. Aangezien de gegevens worden gebruikt voor de levering van onze diensten is artikel 6, lid 1, onder b AVG de rechtsgrond.

2.6. Persoonsgegevens die voor ons Platform worden verzameld, blijven behouden totdat jij besluit om jouw account te sluiten en daarna op een correcte wijze gewist.

1. Algemene en Error logbestanden

Indien je onze website bezoekt, slaan onze webservers automatisch bepaalde gegevens op in logbestanden.

1.1 De algemene logbestanden kunnen ons informeren welk(e) webbrowser en besturingssysteem je hebt gebruikt en welk IP-adres aan jou is toegewezen toen je de site bezocht, het internet adres (URL) van de internetpagina waar je vandaan bent gekomen, de exacte tijd waarop je onze website hebt bezocht en deze hebt verlaten, de hoeveelheid verzonden gegevens en de pagina's die je hebt bezocht op onze website. De laatste 8 tekens (8-bits byte) van het IP-adres in de algemene logbestanden worden gemaskeerd, waardoor voor ons (of een derde) de mogelijkheid om het opgeslagen IP-adres te koppelen met jouw specifieke Internettoegang wordt beperkt. De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld, zijn noodzakelijk voor de toegang tot de website (artikel 6, lid 1, onder f AVG) en voor ons rechtmatig belang om de stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen (artikel 6, lid 1, onder f AVG).  Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld, worden gedurende 35 dagen bewaard en daarna op een correcte wijze verwijderd.

1.2 Indien onze webserver(s) een fout zou detecteren in de verwerking van aanvragen, zal deze de bijbehorende informatie doorsturen naar een error logbestand. Deze logbestanden registreren om technische redenen ook het IP-adres van waaruit het verzoek is verzonden, dat wil zeggen jouw IP-adres als jouw verzoek de fout veroorzaakt.

1.3 Wij hebben geen middelen om en er belang bij  om jou te identificeren via de gegevens in de algemene of het error logbestand. Wij gebruiken de algemene logbestandgegevens voor statistische doeleinden. De informatie die we van tijd tot tijd kunnen ophalen uit de bestanden heeft betrekking op, bijvoorbeeld, piektijden van het gebruik van onze website, in welke informatie onze gebruikers het meest geïnteresseerd zijn op de website, hoe gebruikers navigeren op onze website en welk€ webbrowser en besturingssysteem onze gebruikers gebruiken. We gebruiken deze informatie om de technische opzet en het ontwerp van onze website te verbeteren. De error logbestanden worden gebruikt om de fout te diagnosticeren en op te lossen. De tijdens dit proces verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor ons rechtmatig belang om de stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen (artikel 6, lid 1, onder f AVG).

2. Platform logbestanden

In aanvulling op de algemene en error logbestanden, houden we logbestanden bij van alle aanmeldingen, afmeldingen  en downloads van documenten van het Platform op  bmgproductionmusic.nl (https://bmgproductionmusic.nl) om jou en onszelf te beschermen tegen enig misbruik van de dienst. Voor dat doel tonen wij ook de nauwkeurige tijd en de datum van jouw meest recente aanmelding in de "Instellingen" sectie van jouw account op het Platform, dat wij opslaan in onze databank. De persoonsgegevens die tijdens dit proces verzameld worden, zijn noodzakelijk voor ons rechtmatig belang om de veiligheid van de website te garanderen als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f AVG. Platform logbestanden worden 35 dagen bewaard en waarna ze op een correcte wijze worden verwijderd.

3. Cookies

3.1 Onze website maakt gebruik van HTTP-cookies. Een HTTP-cookie is een bestand dat door de webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Cookies worden verzonden als een veld in het hoofdgedeelte van een http response door onze webserver(s). Het bestand wordt vervolgens door jouw webbrowser bij elk bezoek teruggestuurd naar de respectievelijke webserver.

• Onze website maakt gebruik van “session cookies” en “persistent cookies” om je te voorzien van een eenvoudige en comfortabele webdienst. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om elke keer dat je onze website bezoekt Nederlandse contactinformatie weer te geven indien je eerste bezoek afkomstig was vanuit Nederland.

• Het Platform maakt gebruik van “session cookies” (die automatisch worden verwijderd aan het einde van elke sessie) die ons bijvoorbeeld in staat stellen om je te identificeren als dezelfde gebruiker (maar niet meer dan dat) binnen een sessie op onze website en om bepaalde gegevens te “bewaren” voor meer dan één webpagina, zodat je niet steeds dezelfde gegevens opnieuw hoeft in te vullen of jouw persoonlijke voorkeuren opnieuw moet instellen. Ook stelt het Platform een “persistent cookie” in om jouw taalvoorkeur op te slaan zodat je het Platform in die taal kunt gebruiken zonder dat je deze elke keer als je inlogt moet wijzigen.

3.2 Indien je echter het algemeen gebruik van cookies wilt stoppen,  kun je via de instellingen van jouw webbrowser voorkomen dat nieuwe cookies worden geaccepteerd en opgeslagen.  Als je wilt weten hoe dit werkt in jouw webbrowser, kun je de helpfunctie van de browser gebruiken of contact opnemen met de fabrikant. Echter, raden we het aan om de cookiesfuncties ingeschakeld te laten zodat, indien je dat doet, je maximaal voordeel blijft houden van het hoge niveau van het gebruikersgemak waar wij naar streven. Daarnaast vereist het gebruik van het Platform dat we in staat moeten zijn om cookies in te stellen.

4. Google Analytics

Onze website kan gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics is een Web Analytics-service van Google, Inc., Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie sectie 3 hierboven) die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website (bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, de verwijzende URL, details over de configuratie van jouw besturingssysteem, jouw webbrowser en jouw internet provider) worden over het algemeen doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van Google gelegen in de Verenigde Staten. Aangezien wij gebruik maken van de Google Analytics "_anonymizeIp ()" functie, zal jouw IP-adres worden ingekort indien onze website wordt benaderd vanuit een lidstaat van de Europese Unie of uit andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt jouw IP-adres doorgegeven aan een server in de Verenigde Staten en daar ingekort. Google zal de informatie namens ons gebruiken om jouw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van onze website samen te stellen en om ons te voorzien van aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en het gebruik van Internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics wordt verzameld, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

Wij zullen gebruik maken van de informatie die door de cookies van Google Analytics wordt verzameld om jouw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten te genereren en om andere website gerelateerde diensten gericht op  jou uit te kunnen voeren.

De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f AVG en deze verwerking betreft ons rechtmatig belang om het verkeer van onze website te analyseren om de ervaring van de gebruiker te verbeteren en de website in het algemeen te optimaliseren.

Meer informatie over Google en Google Analytics kun je vinden op:

https://www.google.nl en het privacybeleid van Google

(https://www.Google.com/intl/en/privacy/) of op

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Zoals hierboven al is uitgelegd, kun je jouw browserinstellingen gebruiken om te voorkomen dat nieuwe cookies worden geaccepteerd en opgeslagen. Mocht je het niet eens zijn met de analyse van jouw gebruik van onze website kun je Google Analytics ook deactiveren om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van de respectievelijke gegevens.

Om dit te doen, kun je een webbrowser plugin downloaden en installeren die Google voor dit doel aanbiedt. De plugin is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Zodra de plugin is geïnstalleerd, zal het opnieuw verzamelen van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd met betrekking tot jouw gebruik van onze website (met inbegrip van jouw IP-adres) worden voorkomen.

De door ons verzamelde gegevens worden alleen verzonden als:

  • jij daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG,
  • dit wettelijk is toegestaan en is vereist onder artikel 6, lid 1, onder b AVG voor de verwerking van een contractuele relatie met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op jouw verzoek worden genomen,
  • wij op grond van artikel 6, lid 1, onder c AVG wettelijk verplicht zijn gegevens door te geven,
  • in verband met overheidsonderzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures op grond van artikel 6, lid 1, onder e AVG de openbaarmaking van je gegevens noodzakelijk is voor gerechtelijke procedures of handhaving, of
  • de bekendmaking op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG noodzakelijk is om te beweren, uit te oefenen of te verdedigen juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of zich daartegen te verweren en geen grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene in het geding zijn die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, die zwaarder wegen dan ons belang bij bekendmaking van jouw gegevens.

Een deel van de gegevensverwerking kan worden uitgevoerd door onze dienstverleners. In aanvulling op de dienstverleners vermeld in dit privacybeleid, inclusief eventuele datacenters waar onze website en databases worden opgeslagen, IT-dienstverleners die onze systemen  onderhouden en adviesbureaus. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij de gegevens uitsluitend gebruiken voor de nakoming van hun taken. De dienstverleners zijn in opdracht door ons zorgvuldig geselecteerd. Ze zijn contractueel gebonden aan onze instructies, beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

De informatie die wij van jou verzamelen, kan worden overgedragen naar, verwerkt en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), indien wij gegevens overdragen aan derden of leden van de BMG groep van bedrijven. Ontvangers buiten de EER zijn ofwel Privacy Shield gecertificeerd of gebonden aan het Modelcontract clausules ontworpen door de EU-Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wij besteden veel zorg aan het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens. Jouw gegevens worden zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervorming/vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Echter, vanwege de eigen aard van het internet als een wereldwijd open communicatieplaform, kunnen we niet garanderen dat de informatie, tijdens de overdracht via het internet of de opslag in ons systeem of anderszins aan ons toevertrouwd veilig zal zijn tegen inbraak door anderen, zoals hackers.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het strikt vertrouwelijkheid houden van het wachtwoord van jouw account en je bent ook verantwoordelijk voor de toegang of het gebruik van de website door jou of door een andere persoon of entiteit die gebruik maakt van jouw wachtwoord, ongeacht of dergelijke toegang of gebruik door jou zelf of in jouw naam is toegestaan.

Websites van derden die zijn gekoppeld met onze website kunnen een ander privacybeleid en andere praktijken hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie praktijken op websites van derden, of kanalen of onderdelen van  websites, die worden geëxploiteerd door derden. Jij dient dit andere privacybeleid zorgvuldig te bestuderen om te bepalen hoe een derde partij de persoonsgegevens die jij hen verstrekt mag gebruiken.

Wij streven ernaar onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zo beperkt mogelijk te houden. Persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het gebruik van onze diensten (gegevens zoals beschreven in sectie A. 1.) zullen slechts worden bewaard zolang wij deze nodig hebben om het doel te vervullen waarvoor wij deze hebben verzameld of zo lang dit nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Technische gegevens zullen alleen worden bewaard zolang het nodig is om toegang te bieden tot onze website. Het IP-adres wordt 7 dagen bewaard om ons in staat te stellen effectieve maatregelen te kunnen nemen tegen aanvallen op onze website, zoals DDoS-aanvallen. We kunnen echter technische gegevens behouden zolang bepaalde marketingdoeleinden dit vereisen. In geen geval zullen wij uw technische gegevens langer bewaren dan 35 dagen, mits de opslag van gegevens niet noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Voor zover de gegevens die verzameld zijn tijdens het gebruik van het Platform, relevantzijn voor belastingen of boekhoudkundige redenen zijn wij verplicht om deze gegevens te houden tot 10 jaar volgens het Nederlands belasting- en handelsrecht.

Recht op toegang (Artikel 15 AVG)

Jij hebt recht op informatie over de gegevens van jou die wij verwerken. Op verzoek zullen wij jou een kopie geven van deze gegevens samen met aanvullende informatie voorzover bepaald in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Jij hebt recht op rectificatie van jouw gegevens, indien en voor zover deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)

Jij hebt het recht op verwijdering met betrekking tot gegevens die niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden of die onrechtmatig worden verwerkt, zoals beschreven in artikel 17 van de AVG. Waar bepaalde gegevens aan bewaringstermijnen onderworpen zijn, zullen wij in plaats van de gegevens te verwijderen de verwerking hiervan beperken voor de duur en het oorsponkelijke doel van die termijn.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Op jouw verzoek zullen we de verwerking van persoonsgegevens beperken ingevolge artikel 18 van de AVG, indien en voor zover er sprake is van onduidelijkheden met betrekking tot ons recht om dergelijke gegevens te verwerken of terwijl een beslissing met betrekking tot jouw bezwaar tegen een dergelijke verwerking aanhangig is. In dergelijke gevallen zullen wij alleen gegevens behouden, de verwerking tot een minimum beperken en de toegang tot jouw gegevens door onze medewerkers intrekken.

Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG);

Op jouw verzoek dragen wij alle persoonsgegevens die jij tijdens het gebruik van onze diensten op basis van toestemming of een contractuele of pre-contractuele relatie aan ons hebt verstrekt overdragen aan jou of een derde partij, behoudens veilige communicatie met derde partij technisch mogelijk is. Wij zullen de gegevens aanleveren in een gestructureerde en machine-leesbaar formaat.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG (artikel 21 AVG)

Bij een bezwaar zullen wij elke verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f beëindigen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Laat ons daarom, om jouw verzoek te kunnen evalueren, altijd de reden weten van jouw bezwaar.

 

Recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3 AVG)

Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegeven, heb je op ieder moment het recht om toestemming in te trekken. Als gevolg daarvan zullen wij de gegevens die met deze toestemming zijn verkregen in de toekomst niet langer verwerken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen (artikel 77, lid 1 AVG)

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30  te (2594 AV)  Den Haag; postadres: Postbus 93374 te (2509 AJ) Den Haag.

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:

E-mail: data-protection@bmg.com

Ingangsdatum: 17.05.2018